»Arbetsförmedling« ökar rörligheten

4 oktober 1999

GÄVLEBORG. Den interna rörligheten i landstinget i Gävleborg är alltför låg, menar många, men kanske kommer den att öka. Landstinget planerar ett samarbete med Plenia of Sweden, ett företag som arbetar med arbetsförmedling. Tanken är att anställda ska kunna anmäla intresse för att flytta till någon annan verksamhet samtidigt som till exempel en klinikchef ska kunna gå in och se om det finns någon som har intresse för den typ av tjänst han kan erbjuda. »Vi tycker det är positivt om våra medlemmar får möjlighet att röra på sig och även utveckla sig i jobbet. I dag finns det dessutom en hel del, för arbetsgivaren okänd, kompetens som skulle kunna utnyttjas bättre på det här sättet«, tror Anna-Karin Eklund, ordförande i Vårdförbundets lokala avdelning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida