Nytt avtal

Arbetsgivaralliansen sa ja till kortare arbetstid

Arbetsgivaralliansen sa ja till kortare arbetstid
Kortare arbetstid för alla som jobbar natt finns nu i Vårdförbundets samtliga centrala avtal. Arkivbild: Mostphotos

Anställda på organisationer som Bräcke diakoni och Stadsmissionen får sänkt arbetstid. Det gäller de som jobbar ständigt natt och alla som är schemalagda på både vardagar och helger.

Förhandlingarna med Arbetsgivaralliansen är nu avslutade. Parterna enades om ett nytt centralt avtal där Vårdförbundet fick igenom sitt viktigaste yrkande: Sänkt veckoarbetstid till 34,20 timmar vid ständig natt.

Alma Kastlander Nygren, ombudsman på Vårdförbundet, är nöjd med nya avtalet. Foto: Ulf Huett

Dessutom sänks veckoarbetstiden till 37 timmar för alla som är schemalagda på både vardagar och helger. De nya överenskommelserna gällande kortare arbetstider gäller från första januari 2022, men kan såklart genomföras redan nu om arbetsgivarna kan och vill.

Viktig insikt

Avtalet är ett av Vårdförbundets minsta och det sista som fram tills nu inte haft någon bestämmelse om kortare arbetstid på natten.

– Arbetsgivaralliansen gick oss tillmötes. De visade sig ha förståelse för att det här är nödvändiga förändringar för att få tillräcklig vila och återhämtning från de många gånger tunga verksamheter som bedrivs i de här ideella organisationerna, säger Alma Kastlander Nygren, ombudsman som förhandlat för Vårdförbundets räkning.

Omkring 120 medlemmar arbetar inom de organisationer som ingår i Arbetsgivaralliansen. Bland annat Frälsningsarmén, Stadsmissionen och Bräcke Diakoni.

6000 innan jul

Enligt Alma Kastlander Nygren är det främst på Bräcke Diakoni hospice i Göteborg och inom Göteborgs Stadsmission som Vårdförbundet har medlemmar som jobbar ständig natt.

I nya avtalet finns också skrivningar om Akademisk specialisttjänstgöring, AST, och att det ska gå att göra lönekarriär under hela yrkeslivet. När det gäller löneökningar så sker de enligt industrins märke, med i snitt 3,4 procent 2021 och 2 procent 2022. Med samma procentsatser kommer OB att räknas upp. Dessutom får alla medarbetare ett engångsbelopp på 6000 kronor, istället för retroaktiva löneökningar från april i år.

– Pengar som förhoppningsvis kommer att betalas ut nu innan jul, säger Alma Kastlander Nygren.

Vad är ett kollektivavtal?

  • Ett kollektivavtal är ett avtal som förhandlas fram mellan fack och arbetsgivare.
  • Avtalet gäller dina villkor på jobbet, som lön, arbetstider och annat viktigt.
  • Kollektivavtal tecknas både på central och lokal nivå. Centrala avtal sätter ramen, eller en miniminivå, för villkoren som förhandlas fram lokalt.
  • Vårdförbundet har flera olika centrala avtal med offentliga och privata arbetsgivarorganisationer. 
  • Avtalet med Arbetsgivaralliansen är ett av de mindre avtalsområdena, det vill säga ett avtal som omfattar få medlemmar jämfört med exempelvis HÖK:en, det centrala avtalet för anställda i regioner och kommuner.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida