Arbetsgivaren sa nej till föräldraledighet

nga generella tjänstledigheter kommer att beviljas under semesterperioden. Det svaret, direkt i strid med lagen, fick sjuksköterskan Louice Collin när hon begärde föräldraledighet.

Louice Collin är sjuksköterska inom psykiatrin på Höglandssjukhuset i Eksjö. Den 6 april ansökte hon skriftligen om föräldraledighet under tiden 1 augusti till 30 september i år. Två dagar senare fick hon tillbaka sin ansökan med avslag. Avdelningsföreståndaren motiverade avslaget med: »Enligt personalavdelningen: Inga generella tjänstledigheter kommer att beviljas under semesterperioden.«

Ett olagligt beslut
– Beslutet är olagligt. Arbetsgivaren har inte rätt att vägra någon föräldraledighet, säger Carl Falck, förbundsjurist på Vårdförbundets centrala kansli.

– Jag har aldrig varit med om något liknande tidigare, tillägger han.

Den 13 april begärde Vårdförbundets ombudsman i Jönköping, Sven Lindblom, en förhandling om fallet med landstinget i Jönköping.

Det här är inte första gången Louice Collin nekats föräldraledighet, utan det har skett ett flertal gånger, säger hon. Ibland har det varit blankt nej, ibland har ledigheten flyttats fram upp till 90 dagar.

– Vid ett tillfälle när jag arbetade inom öppenvården sa min chef att »arbetsplatsen ska väl inte behöva ta hänsyn till dina familjebehov, det är ju här du är anställd«, berättar hon.
– Tidigare har jag stillatigande accepterat besluten, jag är inte den som vanligen tar strid om saker och ting men den här gången blev måttet rågat.

Fler har drabbats

Louice Collin är inte ensam drabbad. Vårdförbundets förhandlingsframställan gäller en manlig landstingsanställd medlem som också vägrats föräldraledighet. Det finns rapporter om fler liknande händelser inom Jönköpingslandstinget.

– Vi har tagit ett beslut om att inte bevilja tjänstledigheter under semesterperioden, men det gäller inte den här typen av ledighet. Lagar och avtal ska självklart följas. Avslaget på hennes ledighetsansökan var inte korrekt, säger Håkan Johansson, personalchef på Höglandssjukhuset.

»Frågan ska lösas«
Rutinen på sjukhuset är att ledighetsansökningar sköts ute på klinikerna, inte på personalavdelningen.

Innebär det att de lokala cheferna saknar kunskaper om lagar och förordningar eftersom man avslår en i lagen fastställd rättighet?

– Våra chefer får utbildning. I det här fallet hade semesterplaneringen fastställts innan tjänstledighetsansökan kom in, och avdelningsföreståndarna följde vårt beslut om att inte bevilja tjänstledighet under semesterperioden utan att tänka på att det här är en lagstadgad rättighet.

Håkan Johansson lovar att frågan kommer att lösas och att Louice Collin kommer att få sin tjänstledighet. Han kommer också att ha ett samtal med henne för att diskutera de problem hon säger att hon haft tidigare när det gällt föräldraledigheter.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida