Arbetsgivaren saknar strategi

Saken är glasklar: det är arbetsgivarens skyldighet att organisera arbetet så att det fungerar dygnet runt, året runt. Men de tar inte sitt ansvar!

Det säger Marina Olsson, ordförande för Vårdförbundet i Västra Götaland.

Inte minst gäller hennes kritik situationen på natten. Där hankar sig sjukhusen fram med kortsiktiga nödlösningar, som om de trodde att svårigheten att rekrytera sjuksköterskor till natten skulle lösa sig av sig själv framöver. Det handlar om övertid, beordringar och särskilda villkor för att över huvud taget få sjuksköterskor att ta arbete på natten.

Allt är inte ens särskilt kortsiktigt. Inom su-sjukvården, de tre sjukhusen i Göteborg och Mölndal, har man tillämpat ordningen med tolv nätters arbete, 16 nätters betalning (det vill säga heltid) i snart ett och ett halvt år.

De personliga överenskommelserna har förlängts med några månader i taget. Marina Olsson tror inte att arbetsgivaren längre kan gå tillbaka till tio nätters arbete, tio nätters lön på de ställen där de här mer generösa villkoren gäller.

– Vi har pratat med arbetsgivarens företrädare om villkoren för nattarbetet i ett helt års tid nu. Men varje gång vi kommer fram med en idé om hur man skulle kunna förändra villkoren kommer de ekonomiska argumenten fram. Men de räknar inte på vad det kostar med tillfälliga lösningar med övertid, speciallösningar och bemanningsföretag!

När förra årets verksamhetspott lades ut satsade regionen på nattsjukvården (och primärvårdsläkarna). Det tycker Marina Olsson är bra. Hon tycker också att det är bra att pengarna gick till löneökningar (och inte till arbetstidsförkortning, vilket Kommunal valde).

– Det är i linje med den lönepolitik Vårdförbundet har fört under flera år nu, säger hon. Den är dessutom förankrad hos företrädarna ute på arbetsplatserna.

En företrädare företräder alla medlemmar, oavsett om de arbetar dag eller natt. Marina Olsson medger att det ibland kan vara svårt med kontakterna mellan nattfolk och dagfolk. Att göra det lättare för nattarbetande att ta på sig ett företrädarskap är därför en prioriterad fråga. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida