Arbetsgivaren vill sänka grundlönen

1 november 1999

KRONOBERG. Starten av en ny vårdenhet i Växjö har försenats på grund av oenighet om lönesättningen för de tre avdelningscheferna, handplockade av arbetsgivaren. Arbetsgivaren vill nämligen sänka den grundlön de tre så sent som i september fick som chefer på mindre enheter, trots att de i vårdenheten får fler arbetsuppgifter, och i stället ge ett högre chefsarvode. Samtidigt vill arbetsgivaren att förordnandena ska vara tidsbegränsade. De tre har sagt nej eftersom det innebär att de får sänkt lön om de inte får sitt förordnande förlängt. En av de tre har ändå sagt ja till lönebudet, sedan arbetsgivaren backat på kravet på lönesänkning. Hur det blir för de andra är ännu oklart.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida