Arbetsgrupp diskuterar rotationstjänster

5 oktober 1998

VÄSTMANLAND. Eftersom allt fler nattsjuksköterskor söker sig över till dagarbete för att de inte orkar längre och det är svårt att rekrytera nya nattsjuksköterskor, har landstinget i Västmanland börjat införa rotationstjänster. För att det ska ske på för medlemmarna bästa sätt, till exempel utan tvång, har Vårdförbundets lokala avdelning bildat en arbetsgrupp tillsammans med arbetsgivaren.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida