Arbetsgruppens kultur avgör bemötandet ?

Att se dåligt bemötande av patienter som en kulturell fråga gör det möjligt att få bukt med. Men då krävs en etiskt medveten chef som själv använder ett korrekt språk. ?

7 september 2011

Forskaren och sjuksköterskan Gill Croona har i en studie gått igenom anmälningar till en patientnämnd och intervjuat patienter som har anmält dåligt bemötande och kan konstatera att allt från snäsigt tonfall till ren elakhet förekommer i vården. ?

För att kunna göra något åt dåligt bemötande i vården måste det hanteras på ett bra sätt, anser hon. I en syndabockskultur vill eller vågar man inte stå för sina misstag, i stället bildas kollegiala ”pakter”. Gill Croona anser att ledarskapet har stor betydelse för hur det hanteras. När patienter har bemötts på ett dåligt sätt och blivit illa behandlade föreslår hon att det tas upp som en kulturell fråga i arbetsgruppen. Även om det gäller en person.

— Det kan vara en person som avviker, men att peka ut den personen löser inte problemet. Det som händer då är att en syndabockskultur skapas, säger hon.??

Att dåligt språkbruk skulle ”sitta i väggarna” tror inte Gill Croona på. Avgörande för kulturen är vilket synsätt man har på enheten och hur man talar om patienter, anhöriga och även sina arbetskamrater. Språket skapar kultur och klimat och ett lyhört ledarskap är nödvändigt. Chefen måste också själv använda ett korrekt språk. Präglas klimatet av en negativ ton, och kanske rent av en nedlåtande attityd mot patienterna måste den enskilde ha en mycket stark värdegrund för att kunna stå emot. ?

— Det är egentligen inte elaka människor det handlar om, men det blir lätt en obalans i förhållande till patienterna, särskilt gentemot gamla och personer med demenssjukdom, och det ger utrymme för negativa attityder. Som chef måste man vara medveten om det och jobba med bemötandefrågor. Ledarskapet är jätteviktigt. ?

Vårdpersonal har ändå ett behov av att få prata av sig om ”jobbiga” patienter, anhöriga eller situationer. Men det ska ske på ett bra sätt, till exempel med professionell handledning. Att sitta i personalrummet och ösa ur sig galla över patienter eller anhöriga är inte acceptabelt, anser Gill Croona.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida