Arbetslivsforskning startar i Malmö

5 oktober 2007

Hur ska man göra arbetslivet mer hälsosamt? Det är en av de frågor som ska utredas på det nya Centrum för tillämpad arbetslivsforskning som planeras vid Malmö högskola. Inom centrumet ska man också ta upp ämnen som mobbning och varför vissa grupper utestängs från arbetslivet. Arbetet med att bygga upp centrumet pågår under hösten.

www.mah.se

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida