Arbetslösa kan få hjälp med ekonomin

14 april 1997

Du som är arbetslös tjänsteman kan nu få hjälp med budget- och skuldrådgivning. TCO/TBV har nämligen öppnat ett Aktivitetscenter i Göteborg och där finns Ingela Pedersén Alléus från Skuldsaneringsbyrån på Konsument Göteborg. Aktivitetscenter kan hjälpa till med att räkna fram en personlig budget, att prioritera viktiga vardagsutgifter och söka lösningar på betalningsproblem.

Dessutom kan man ge råd om frivilliga betalningsuppgörelser, informera om skuldsaneringslagen och hjälpa till med förhandlingar om nya betalningsvillkor.

TCO/TBVs Aktivitetscenters adress är Stora Badhusgatan 12, 411 21 Göteborg och telefonnumret 031-13 59 55. Centret är öppet måndag-fredag 9–16.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida