Arbetslöshetskassan informerar:

8 juni 1998

Enligt § 16 lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF) är heltidsstudier överhoppningsbara vid beräkning av ramtiden endast om de är avslutade. Grundregel för rätt till arbetslöshetsersättning är att medlem under den senaste 12-månadersperioden (ramtiden) haft arbete i minst 6 månader och utfört arbete under minst 70 timmar per månad, alternativt arbetat i minst 450 timmar under en sammanhängande tid av
6 kalendermånader och utfört arbete under minst 45 timmar per månad (arbetsvillkor).
   
Detta innebär att en medlem som deltar i en flerårig heltidsutbildning och som söker ersättning under sommaruppehållet kan vara ersättningsberättigad endast om han uppfyller arbetsvillkoret eller har fått ersättning under de senaste 365 dagarna. Den som arbetar hela sommaruppehållet har inte rätt till ersättning under efterföljande sommar om studierna inte är avslutade.
   
Vid avslutade studier kan även ferietiden överhoppas om man inte arbetat eller fått arbetslöshetsersättning, under förutsättning att medlem har fyllt 25 år eller arbetat heltid i en sammanhängande tid om minst 5 månader.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida