Arbetsmarknad. Två av tre distriktssköterskor går i pension

För första gången är det fler distriktssköterskor som pensioneras, än nyutexaminerade som börjar jobba. ?

1 december 2010

Två tredjedelar av dagens distriktssköterskor kommer att gå i pension under de närmaste 15 åren, enligt en rapport från Arbetsförmedlingen. Därmed ligger yrkesgruppen i topp, strax efter speciallärarna.?

Mer än hälften av barnsjuksköterskorna, barnmorskorna, biomedicinska analytikerna, psykiatrisjuksköterskorna och röntgensjuksköterskorna kommer också att uppnå pensionsåldern under samma period. Det kommer även att bli stora pensionskullar bland läkare och operationssjuksköterskor — nära hälften försvinner.?

Samtidigt fylls det inte på med så många nya och underskottet skulle bli ännu större om det inte vore för invandringen. ?

— Utmaningen blir att markant förbättra integrationen av utrikesfödda på arbetsmarknaden. Det gäller i synnerhet utrikesfödda kvinnor, säger Arbetsförmedlingens chef Angeles Bermudez Svankvist i ett pressmeddelande. ?

De regionala skillnaderna är stora. Medan de tre storstadslänen och Uppsala län klarar sig ganska bra, ser det mörkt ut för norra Sverige och Gotland.

Socialstyrelsen har också undersökt arbetsmarknadsläget och konstaterar att specialistsjuksköterskorna bara blir färre och färre. Det hjälper inte att antalet nyutexaminerade ökar, de räcker inte för att ersätta dem som går i pension eller lämnar yrket. 1995 var andelen specialistsjuksköterskor 65 procent. 2008 var siffran nere i 48 procent.??

— Bristen på specialistutbildade sjuksköterskor har jag mött så länge jag har varit förtroendevald. Frågan är bara: när tänker politikerna göra något åt det? säger Ingrid Frisk, vice ordförande i Vårdförbundet.?

Hon pekar på att Vårdförbundet har lagt fram konkreta förslag till hur bristen skulle kunna avhjälpas, men ännu lyser åtgärderna med sin frånvaro.?

— Under valrörelsen var det många som pratade om detta, men nu har det blivit väldigt tyst, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida