Arbetsmiljöverket granskar säkerheten i akutsjukvården

31 mars 2006

Under mars och april granskar Arbetsmiljöverkets inspektörer säkerheten på 200 akutmottagningar och ambulansstationer i hela landet. Personal inom ambulans och akutsjukvård möter personer som har utsatts för brott, är drog- eller alkoholpåverkade och psykotiska personer. Därför vill inspektörerna undersöka vilka säkerhetsrutiner som finns och om personalen känner till dem. Om det finns brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet får arbetsgivarna någon månad på sig att åtgärda dem.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida