Arbetsmiljöverket: Säkerhetsrutinerna följdes vid knivdådet i Jönköping

Personalen följde de rutiner som fanns när en sjuksköterska knivskars till döds på rättspsykiatriska kliniken i Jönköping i oktober förra året. Det konstaterar Arbetsmiljöverkets distriktskontor i Växjö i ett beslut i dag.

8 februari 2007

Det finns inget som talar för att man vid olycksfallstillfället frångått säkerhetsrutinen som finns när det gäller insläpp av patient till avdelningen, säger man bland annat.

Dock listar Arbetsmiljöverket en rad förbättringar som ska vidtas:

? Riskbedömningar ur ett helhetsperspektiv måste tydliggöras och dokumenteras

? Handlingsplaner med uppföljningsrutiner ska finnas.

? Allvarliga tillbud ska utredas för att, när det behövs, leda till åtgärder som ska göra arbetet säkrare på avdelningen.

? Säkerhetsrutinerna ska hållas aktuella och följas upp fortlöpande.

? Utbildningarna i våld och hot och bemötande ska organiseras och anpassas till verksamheten så att alla arbetstagare genomgår de utbildningar som är fastställda.

? Rutiner ska ses över för de patienter som inte kan beredas plats, för att förhindra att okontrollerad överbeläggning uppstår. Rutinerna ska göras kända för personalen vid kliniken.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida