Arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket: ”Vi ser att det finns systemfel”

Arbetsmiljöverket: ”Vi ser att det finns systemfel”
Foto: Getty Images

Arbetsmiljöverket har hittills ställt krav på 60 procent av alla arbetsplatser i sin stora inspektionsrunda. I region Jämtland och Västernorrland har samtliga avdelningar som har besökts fått krav. Sundsvalls sjukhus har även fått ett föreläggande med vite.

Nästan alla akutsjukhus har haft minst ett inspektionsbesök av Arbetsmiljöverket nu, inom ramen för myndighetens nationella inspektionsprojekt. Runt 60 procent av besöken har resulterat i krav, vilket är en rätt ”normal” siffra i liknande inspektionsprojekt, enligt projektledare Malin Cato på Arbetsmiljöverket.

– Jag hade nog förväntat mig fler krav, så det är en positiv överraskning. Vi ser att många jobbar bra med sin arbetsmiljö. Sedan måste vi också analysera vad siffrorna står för, säger Malin Cato.

40 procent av de besökta arbetsplatserna klarade sig utan krav, men det speglar inte helt hur arbetsmiljön är, förklarar Malin Cato.

– Även om de har alla rutiner på plats och genomför alla åtgärder vi rimligen kan begära, kan det finnas saker som personalen inte rår över. Det kan visa på det vi sa från början – att det finns systemfel som ligger högre upp, som vi hoppas kunna dra lite fler slutsatser om längre fram.

Vad kan det handla om?

– Det är svårt att peka ut bara ett systemfel. Det kan handla om att man tar in hyrpersonal som blir en hög kostnad för regionen och kan leda till att arbetsmiljösatsningar bli lidande. Det kan också handla om höga patientflöden in på akuten och att man inte kan skicka patienter vidare eftersom övriga avdelningar inte kan ta emot.

Föreläggande med vite i Sundsvall

I Jämtland och Västernorrland har Arbetsmiljöverket hittills ställt krav på samtliga besökta avdelningar – det handlar om Sundvalls sjukhus, Östersunds sjukhus och en nyligen besökt avdelning på Sollefteå sjukhus, där inspektionsmeddelandet ännu inte har hunnit skickats ut. Sju av tolv inplanerade avdelningar har besökts hittills och fem återstår, varav tre på Örnsköldsviks sjukhus.

Leif Söderqvist, arbetsmiljöinspektör i region Nord, ser också ett systemfel inom sjukvården när han är ute och inspekterar.
Leif Söderqvist, arbetsmiljöinspektör i region Nord, ser också ett systemfel inom sjukvården när han är ute och inspekterar.

– Det handlar om ganska ”normala krav” hittills som vi ser det. De kanske har missat en del kring riskbedömning och åtgärder kring arbetsbelastning. Vi har ofta bra diskussioner på avdelningarna och det finns ett lärande i det här. De ser själva vad de behöver förbättra och skruva på – ibland även saker som vi inte ställer krav på, säger Leif Söderqvist, arbetsmiljöinspektör i region Nord.

Ett fall sticker dock ut, och det är Sundsvalls sjukhus ortopedavdelning, som har fått ett föreläggande med ett vitesbelopp på 115 000 kronor, på grund av den höga arbetsbelastningen.
– Personalen var överbelastad. Det handlade om dubbla pass och mycket övertider. Det framkom också vid inspektionen att det ibland inte fanns rätt kompetens på plats för att vårda de satellitpatienter som kunde finnas på avdelningen. En nattsköterska fick vänta i fem timmar på hjälp med sina frågor om en patient. Sådant skapar mycket etisk stress och oro, säger Leif Söderqvist.

Sundsvalls sjukhus har fått till september på sig för att komma till rätta med bristerna, och har nu också presenterat en lista på åtgärder för Arbetsmiljöverket. Bland annat ska ytterligare en enhetschef anställas på avdelningen på halvtid och 18 underskötersketjänster tillsättas för att minska arbetsbelastningen, skriver de i sitt svar till Arbetsmiljöverket.

Chefer har inte mandat och resurser

Leif Söderqvist märker också av ”systemfelet” som Malin Cato hänvisar till under sina inspektioner.

– Det är ett systemfel som kan kopplas till sjätte paragrafen i det systematiska arbetsmiljöarbetet, som jag ser det. Man fördelar arbetsmiljöuppgifterna till en enhetschef, men den chefen har inte tillräckliga resurser och befogenheter att ta hand om dem.

Arbetsmiljöverket kommer att utöka sitt inspektionsprojekt till att även innefatta primärvården, psykiatrin och barn- och ungdomspsykiatrin.

–Hela vården har en ansträngd situation – inte bara akutsjukhusen. Vi har länge fått signaler från psykiatrin om en hög tillströmning av patienter och att det saknas personal. Det är en logisk utvidgning för oss för att få en bättre helhetsbild av vården.

Arbetsmiljöverket har inte bestämt hur många arbetsplatser som ska inspekteras inom ramen för den utökade satsningen, utan det planeras lokalt i regionerna. Men de arbetsplatser som har fått inspektioner de tre senaste åren väljs bort.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida