Arbetsrätt

Peter StareArbetsrätt på enkelt sätt.Del 1: Medborgarrättigheter och grundläggande regler mellan avtalsparter 145 sidor, ISBN 91-7345-114-2Del 2: Regler om anställningens början och slut. 151 sidor. ISBN 91-7345-115-0Del 3: Ledigheter av olika slag151 sidor. ISBN 91-7345-116-9Del 5: Arbetstid, fackliga förtroendemän156 sidor. ISBN 91-7345-118-5(Del 4 har ännu inte kommit, titel Diskriminering och trakasserier)Kommentus förlag. Cirkapris 145 krstyck; 495 kr för alla fem.

1 september 2003

Medbestämmandelagen, lagen om anställningsskydd, personuppgiftslagen. Mängder av lagar styr förhållandet mellan arbetsgivare och anställd på svensk arbetsmarknad. Med kortfattade beskrivningar av de olika lagarna och inte minst med rättsfall och praxis beskrivs de i den här serien böcker som är utgivna av Kommunförbundets förlag Kommentus och framför allt riktar sig till nyblivna eller blivande chefer. Författaren har tidigare bland annat varit förhandlingschef på Arbetsgivarverket.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida