Arbetsskada godkänd efter överklagande

1 december 2003

En sjuksköterska i Västsverige har fått sina besvär godkända som arbetsskada sedan kammarrätten i Göteborg ändrat på försäkringskassans och länsrättens tidigare beslut. Ingen av instanserna avvisar påståendet om att sjuksköterskans sjukdomsbesvär berodde på bland annat hennes arbetsförhållanden, men varken försäkringskassan eller länsrätten ansåg att orsakerna var grund för arbetsskada.

Sjuksköterskan överklagade dock till kammarrätten i Göteborg. I sitt överklagande redogjorde hon bland annat för att hon på tidigare arbetsplatser arbetat felfritt och att hon fungerat bra på den nya tjänst som hon fick i samband med rehabiliteringen. Kammarrätten gav sjuksköterskan rätt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida