Arbetstiden
påverkade inte hälsan

4 augusti 2006

Det finns inte något samband mellan kortare arbetstid och bättre hälsa, enligt en studie från Stockholms universitet. Under 18 månader fick 100 anställda inom hemtjänst och på servicehus fyra timmar kortare arbetstid per vecka samt tre timmar för kompetensutveckling och friskvård. Trots det visade resultaten från hälsoundersökningar och svaren på enkätfrågor, före och efter försöket, varken på bättre hälsa eller högre välbefinnande än hos personal med traditionell schemaläggning.

Läs mer på www.previa.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida