Arbetstider

4 maj 1998

Författare Maggie Miller och Torbjörn Åkerstedt:
Titel Tid och ork. Arbetstiden– en hälsofråga?
71 sidor
Förlag Arbetarskyddsnämnden 1998.
Cirkapris 170 kronor
ISBN 91-7522-591-3.

Arbetstakten i Sverige är hög, högre än i många andra EU-länder. Arbetet utförs i ökande utsträckning på udda tider. Stress är numera ett av de största arbetsmiljöproblemen. I den här boken diskuterar författarna hur faktorer som ökande prestationskrav och dåligt inflytande över arbetet påverkar människor. Den innehåller också en sammanställning av den forskning som finns om arbetstidernas typer och utbredning, och visar på dygnsrytmens betydelse.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida