Arbetstidsdirektivet kan bli förhandlingsbart

EU-parlamentet anser att passiv jourtid ska räknas som arbetstid. Men parterna kan göra upp frågan i kollektivavtal, föreslår parlamentet.

3 juni 2005

När arbetstidsdirektivet diskuterades i eu-parlamentet i maj gick parlamentet emot kommissionens förslag där passiv jourtid inte ska räknas som arbetstid. Parlamentets förslag stöds av facken i Europa men oroar Sveriges kommuner och landsting.

Arbetsgivarna är oroliga för att mängder av anställda, inte minst inom vården, kommer upp i en så omfattande arbetstid att fler måste anställas.

Men TCO:s arbetstidsexpert, Mats Essemyr, anser inte
att det finns någon anledning för arbetsgivarna att oroa sig.

– Parlamentet har föreslagit en öppning i direktivet som innebär att parterna, precis som i dag, kan göra upp om vad som ska gälla i kollektivavtal, säger han.

Förslaget från parlamentet är en seger för den politik som facken inom Europa har drivit, säger Vårdförbundets förhandlingschef Edel Karlsson Håål.

– Det är bra att så mycket som möjligt kan lösas i kollektivavtal och så nära individen som möjligt, säger hon.

Frågan om arbetstiderna är dock inte färdigbehandlad i och med detta. I början av juni tas arbetstidsdirektivet upp vid ministerrådsmötet. Enligt Mats Essemyr kan man vänta sig en skillnad i inställning beroende på om länderna löser arbetsmarknadsfrågor avtalsvägen eller lagstiftningsvägen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida