Vårdförbundet: ”Rädsla ökar risken att göra fel”

Vårdförbundet: ”Rädsla ökar risken att göra fel”
Sineva Ribeiro. Foto: Anna Simonsson

Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro vill inte se ett enda vårdmisstag till i domstol. Hon uppmanar både Ivo och vårdgivarna att stärka sin säkerhetskultur.

Att 16 procent av dem som svarat på Vårdfokus enkät oroar sig för att misstag i jobbet ska leda till rättegång är inget som förvånar Sineva Ribeiro. Tvärtom trodde hon att siffran skulle vara högre.

— Det har varit flera medialt uppmärksammade fall de senaste åren. Det blir som en upplysning för befolkningen att det går att driva vårdärenden i domstol. Det i kombination med en ökad press på arbetsplatserna gör att många blir rädda. Det är tragiskt, det skapar mer risker för fel, säger Sineva Ribeiro.

Hon tycker att dödsfall och skador i vården bara ska kunna leda till åtal om en person agerat med uppsåt eller medvetet struntat i risker.

— I nästan alla de fall som gått till domstol har det funnits brister i organisation och rutiner som påverkat händelseförloppet. Det är fel att individen straffas för något som den inte just då kan påverka. Sådant bör endast hanteras av vården och Ivo, för att bidra till lärande och för att minska risken för upprepningar.

Den utbredda rädslan för att anmälas till Ivo, mängden oskrivna avvikelser och att vårdgivarna inte åtgärdar uppmärksammade problem, ser Sineva Ribeiro som en förödande utveckling. Hon tycker att både Ivo och vårdgivarna behöver rikta mer fokus mot systemfelen och jobba på att förändra säkerhetskulturen. Det måste finnas ett öppet samtalsklimat där misstag kan lyftas utan att någon behöver känna sig utpekad som syndabock.

Enligt Sineva Ribeiro handlar det ytterst om att befolkningen ska kunna lita på att vården rättar till alla brister och fel som kan leda till skador. Men det handlar också om personalens tillit.

— När erfarna kolleger försvinner, när extrapassen staplas på varandra och patienterna blir allt sjukare, då minskar förutsättningarna för att ge en god och säker vård. Om inte varningsropen hörsammas i det läget har personalen inget annat val än att lämna arbetsplatsen. Det är det jag tror vi ser just nu, och den negativa spiralen måste arbetsgivarna bryta.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida