Årets Örebrostipendiater

3 april 2000

ÖREBRO. De årliga stipendier som Vårdförbundets lokala avdelning i Örebro delar ut gick i år till biomedicinska analytikern Josefin Oscarsson och sjuksköterskan Margareta Anshelm. Josefin Oscarsson fick stipendium för sin c-uppsats Undersökning av miljöfaktorer på kontor och Margareta Anshelm för sin uppsats i omvårdnad Livskvalitet vid svåra kroniska sjukdomar. Båda får stipendium och 2 000 kronor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida