Arga män anmäler missgynnande åldergränser

I mediers rapportering har det verkat som om män oftare än kvinnor anmäler könsdiskriminering. Hos Jämställdhetsombudsmannen finns förklaringen. Många män är upprörda över att åldergränsen på krogen är högre för dem än för deras flickvänner.

20 juni 2006

Av det senaste årets 125 anmälningar enligt jämställdhetslagen kommer 100 från kvinnor som framförallt är missnöjda med sin lön eller med hur en rekrytering har gått till. Men 73 av 95 anmälningar enligt den lag som bland annat handlar om tillhandahållande av varor och tjänster kommer från män. De är upprörda över att krogar har olika åldersgränser för män och kvinnor, eller över att priser för män och kvinnor skiljer sig åt.

? Många av dem är 22-åringar som är arga över att deras 21-åriga flickvänner kommer in på krogen men inte de själva, eftersom åldersgränsen för män har varit 23, säger Magnus Jacobson, pressekreterare hos JämO, Jämställdhetsombudsmannen.

Olika åldergränser är förbjudet

De flesta som anmäler könsdiskriminering till JämO gör det enligt jämställdhetslagen, men sedan 2005 utökades lagen om förbud mot diskrimnering på grund av etnicitet med att även omfatta kön. När det gäller tillhandahållandet av varor och tjänster är det förbjudet att tillämpa olika åldergränser och priser för män och kvinnor.

? Män har blivit upprörda för att de inte anser att vi tar mäns anmälningar på allvar. Men det beror inte på att de är män utan på att det de anmäler tangerar gränsen för vad som är att betrakta som missgynnande eller kränkande. Konsekvenserna av könsdiskrimineringen är ju värre om man blir av med jobbet på grund av att man är gravid än om man inte kommer in på restaurangen en kväll, säger Magnus Jacobson.

Inte tillräckligt allvarliga

För att JämO ska driva ett ärende till domstol måste skadeståndet förväntas uppgå till minst 5 000 kronor. De ärenden som har handlat om att bli nekad inträde eller ha fått betala ett högre pris har inte bedömts vara tillräckligt allvarliga. Anmälningarna från tio män under 23 år som inte fick åka med på partyresa anordnad av Viking Line ansåg dock JämO skulle kunna gå till domstol, men det slutade med en förlikningsförhandling.

? Sju av anmälarna gjorde upp med företaget, men de tre vi fortsatte att förhandla för fick 5 000 kronor var i kompensation.

Vann två av tre fall

Förra året vann JämO två av tre fall av könsdiskriminering som gick till domstol. Volvo fick dra tillbaka sitt krav på att bilmontörer skulle ha en minimilängd på 163 centimeter.

? En sådan regel utesluter 2 procent av den manliga befolkningen och 23 av den kvinnliga. Dessutom är minsta längd som ensamt krav ingen lämplig åtgärd för att förhindra arbetsskador, säger Magnus Jacobson.

Det andra fallet som JämO vann gällde Posten som brast i sitt utredningsansvar sedan man fått veta att en anställd blivit utsatt för sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Däremot förlorade myndigheten fallet med ett kvinnligt befäl i Kosovo som åkte hem för att hon inte stod ut med de manliga kollegernas behandling.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida