Arimidex ger färre biverkningar

1 september 2006

I tidskriften Current Medical Research and Opinion rekommenderar 24 internationella bröstcancerspecialister, varav två från Sverige, att tamoxifen ersätts med aromatashämmare som första behandling direkt efter operation av tidig hormonkänslig bröstcancer efter klimakteriet.

Nyligen visade några brittiska forskare att aromatashämmaren Arimidex (anastrozol) ger betydligt färre biverkningar än det östrogenblockerande cancerläkemedlet tamoxifen vid just denna typ av cancer. Studien som publicerades i Lancet var en femårsuppföljning av mer än 6 000 kvinnor. Den visar också att Arimidex har en bättre profil än tamoxifen vad avser risk kontra nytta.

Källor: Current Medical Research and Opinoin 2006;22:1575-1585. Lancet Oncology 2006;7:633-634

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida