Arvodesanställd får skadestånd efter att ha nekats pension

En 61-årig medlem i Vårdförbundet har fått rätt mot landstinget i Dalarna i en central tvisteförhandling. Nu får kvinnan den tjänstepension som hon tidigare nekats samt 25 000 kronor i skadestånd.

Mellan 1993 och 2005 var sjuksköterskan anställd av landstinget i Dalarna på arvodesbasis. Arbetsgivaren har hävdat att hon inte kan tillgodoräkna sig tjänstepension för den tiden eftersom hon bara har varit anställd på arvode. Det tyckte sjuksköterskan var märkligt så hon vände sig till Vårdförbundet för att få stöd.

Fallet togs upp i en lokal tvisteförhandling mellan landstinget i Dalarna och Vårdförbundet i juni förra året. Vårdförbundet yrkade på att kvinnan skulle få rätt till tjänstepension, skadestånd samt att landstinget skulle betala ett allmänt skadestånd till Vårdförbundet för brott mot kollektivavtalet.

Eftersom ingen lokal överenskommelse kunde nås togs ärendet upp i en central tvisteförhandling mellan arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting och Vårdförbundet i februari – då parterna enades om att rekommendera landstinget Dalarna att tillmötesgå Vårdförbundets krav.

Vilket landstinget gjorde. Nyligen blev det därför klart att ett allmänt skadestånd på 10 000 kronor betalas ut till Vårdförbundet medan sjuksköterskan får ett personligt skadestånd på 25 000. Samt att hennes år som arvodesanställd nu accepteras som tjänstepensionsgrundande.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida