Åsa och Maria årets 3M-stipendiater

20 maj 1997

Årets 3M-stipendier gick till Maria Gradin, intensivvårdssjuksköterska vid Regionsjukhuset i Örbro och Åsa Axelsson, hjärtsjuksköterska på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.

Maria har fördjupat sig i nyföddas upplevelse av smärta i samband med blodprovstagning. 3M-stipendiet på   10 000 kronor får hon för att kunna driva ett forskningsprojekt som ska visa vilken metod för rutinmässig blodprovstagning på nyfödda som gör minst ont, kapillär- respektive venprov. Vilken metod kräver minst antal stick för att få tillräcklig blodmängd för provet? Kan lite sockervatten på tungan till barnet just före sticket minska smärtan?

Maria är speciellt intresserad av hur smärta kan skattas hos nyfödda. Det gäller att tolka både beteenden och fysiologiska signaler hos barnen: minspel, skrik och kroppsrörelser respektive fysiologiska fenomen som puls, andningsfrekvens och syremättnad.

Åsa får 5 000 kronor för att kunna skicka ut en enkät till 1 500 personer som nyligen gått kurs i hjärt- lungräddning. Hon vill veta hur de ser på HLR och om de känner sig övertygade om att de kommer att ingripa och starta hjärt-lungräddning i en situation med en människa som faller ihop. Kommer de att tveka av rädsla för aids eller annan smitta? Åsa tror att det i sig kan fungera som en mental förberedelse för HLR att tänka efter och svara på frågorna i enkäten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida