Astma och allergier kopplas till lusbrist

28 maj 2009

Möss med löss har ett mer stabilt immunförsvar än de utan. Det konstaterar forskare i England. De har bland annat undersökt lusinfektioner hos skogsmöss och spekulerar nu i om samma fenomen kan finnas hos människor. Det skulle då kunna vara en anledning till att sjukdomar som astma och allergier ökar samtidigt som exponeringen för olika mikroorganismer och parasiter, som till exempel löss, minskar ?

Källa: www.biomedcentral.com. Sök: parasites??

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida