Astrid Norberg hedras dubbelt för sin forskning

Omvårdnadsprofessor Astrid Norberg och Drottning Silvia får var sin hedersutmärkelse då en internationell kongress om äldre människors mentala hälsa öppnas i Stockholm i morgon. Dessutom anordnades i går en konferens speciellt till Astrid Norbergs ära.

20 september 2005

 Astrid Norberg, professor i omvårdnad vid Umeå universitet, får pris för sin forskning inom psykogeriatrisk omvårdnad.

– Hon är en av de ledande forskarna i världen inom sitt område och hennes forskning har haft stor betydelse för att förbättra vården för äldre med svår demenssjukdom, säger Bengt Winblad, kongressordförande och professor vid Karolinska institutet.

Redan i går firades dock Astrid Norberg för sin forskargärning av 150 demenssjuksköterskor på Folkets hus i Stockholm. Det skedde genom en tvådagarskonferens till hennes och professor Bengt Winblads ära, anordnad  av Sirkka-Liisa Ekman, sektionschef och professor på institutionen för Neurotec, sektionen för Gerontologisk vårdvetenskap på Karolinska institutet. 

Ta fasta på förmågorna

– Professor Winblad var den enda som i början förstod hennes forskning. Han har alltid varit intresserad och stött sjuksköterskor inom demensvården och gett oss möjligheter och resurser, berättar Sirkka-Liisa Ekman.

Hon konstaterar att Astrid Norberg är helt i särklass vad gäller omvårdnadsforskning i demensvård.

– Ingen har arbetat lika mycket med detta. Astrid Norberg har ett inifrånperspektiv, ser till individen och ser de etiska aspekterna och kommunikationens och relationens betydelse. Hon visar att dementa har stora förmågor kvar och att det är dem vi ska ta fasta på i vården.

Långvarigt engagemang

Drottning Silvia får sin utmärkelse för sitt långa och starka engagemang i vården av personer med demenssjukdom. Genom att starta Silviahemmet, som varje år utbildar sjuksköterskor och undersköterskor i demensomvårdnad, har hon också bidragit konkret till att utveckla dessa patienters omvårdnad.

Priserna delas ut av IPA, International psychogeriatric association. IPA är en internationell sammanslutning av forskare, läkare och annan vårdpersonal som arbetar med mental hälsa för äldre.

Utdelningen sker i samband med att Drottning Silvia i morgon inviger IPAs tolfte kongress på Folkets hus i Stockholm. Kongressen pågår till och med lördag och har samlat 1 500 deltagare.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida