Åtalas för titt i Leif Blombergs journal

6 december 1999

En sjuksköterska i Göteborg har åtalats för att hon olovligen gick in och tittade i förre invandrarministern Leif Blombergs journal.

I februari 1998 fick Leif Blomberg en hjärnblödning och fördes till Sahlgrenska universitetssjukhuset. En kort tid senare avled han. Efteråt visade det sig att ett 25-tal personer, utan att ha någon anknytning till vården av honom, gått in i datorn och tittat i hans journal. Trots att de inte följt de regler som gällde, fick ingen något disciplinstraff. Orsaken var oklarheter i rutinerna. Händelsen ledde till att nya regler för journalhanteringen infördes.

Nu har dock en sjuksköterska åtalats för intrånget. Inte för att ha begått något sekretessbrott utan enligt åklagaren för att hon har brutit mot datalagen.

Åtalet är ett pilotfall. Fälls sjuksköterskan i domstolen åtalas troligen även de övriga som gått in i datorn olovligen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida