Ätstörningar

5 november 2001

Författare Irene Sjögren (fakta och kommentarer av Gunborg Palme)
Titel Fri från bulimi
164 sidor
Förlag Natur och kultur/LTs förlag 2001
Cirkapris 200 kronor
ISBN 91-27-35357-5

I nästan 30 år har Irene levt med ätstörningar. Till slut orkar hon inte längre och bestämmer sig för att söka hjälp och berätta för familj, arbetskamrater och vänner om sin bulimi. Genom dagboksanteckningar bjuder Irene in läsaren att följa henne på den mödosamma vandringen mot ett nytt liv. Hennes berättelse ger en realistisk – stundom smärtsam – inblick i hur det är att kämpa mot den krävande »sambo« som ätstörningen har blivit. För Irene har skrivandet av boken varit till hjälp i tillfrisknandet. För andra med ätstörningar, närstående och vårdpersonal kan boken förmedla hopp – även när det ser som svartast ut kan vändningen vara nära.
Boken avslutas med en kort faktadel och kommentarer av Gunborg Palme, psykolog och psykoterapeut, som har arbetat med ätstörningar i mer än 30 år.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida