Att möta och hjälpa tortyroffer

Hur bemöter man traumatiserade flyktingar som utsatts för tortyr? Denna vårdetiska guidebok ger en grundförståelse för vad tortyr gör med en människa och hur en rehabilitering kan se ut.

Vad är viktigast i mötet med tortyroffer? ?
— Att vara sig själv och bemöta dem som om de vore släktingar eller vänner. Erbjud din vänskap. Det är också viktigt att vara tydlig och ärlig. Den som utsatts för tortyr har ofta utvecklat en särskild känslighet för att genomskåda oärlighet, säger Susanna Toivanen, en av författarna.??

Måste man förlåta för att kunna gå vidare, eller räcker det med att förstå?
?— Man kan inte alltid förlåta och glömma, hur gärna man än vill. Ofta räcker det med att förstå för att kunna gå vidare, och att lära sig att leva med och förhålla sig till sina minnen.

?Är det alltid rätt att prata om det som hänt??
— Det är mycket individuellt. Vissa människor vill absolut inte tala mer om de hemskheter de upplevt, andra vill bearbeta sina minnen och erfarenheter. ??

Vad är svårast, psykisk eller fysisk tortyr?
?— Psyket och kroppen är en enhet och påverkar varandra på ett sätt som inte går att särskilja.

Vem torterar? ?
— Det är mycket svårt att säga, man vet väldigt lite om detta. Människor som torterar kan till exempel vara anställd vårdpersonal, vilket är vanligt i länder där tortyr förekommer. Därför är många överlevare från tortyr rädda för vita rockar. Torterare är alltså vanliga människor som inte på ett etiskt sätt har tänkt igenom sitt beteende.

?— Tortyr utmärker sig på ett grundligt sätt eftersom traumat orsakas av en annan människa, medvetet. Offret förlorar tilliten till andra människor.?

Fakta

Utsatt för tortyr. Att möta och rehabilitera traumatiserade flyktingar
T Toivanen & S Toivanen
(Gothia fortbildning 2014)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida