Att möta sjuka barn

Erwin Bischofberger (red)Barnet i vården160 sidor. Liber förlag 2004www.liber.seisbn 91-47-05200-7

7 mars 2005

Vid vård av barn gäller det att kunna läsa av både små barns och deras föräldrars önskemål för att skapa en god vård. Ett sjukt barn berör hela familjen och detta kan skapa olika tolkningar av barnets behov. Det sjuka barnet vill något och den oroliga föräldern något helt annat, vilket i sin tur kan skapa etiska dilemman för den vårdande personalen. Vården måste vara »barnsäker« när det gäller etiken, både vid medicinska åtgärder och vid omvårdnad eftersom barnet har skiftande förmåga att fatta egna beslut (autonomi). Föräldrarnas roll är ytterligare en viktig faktor som måste klar-
göras vid vården av sjuka barn. Här redovisas vårdens etik på ett brett sätt, från teori till handfast praktik. Både praktisk handledning i etisk analys samt en metod för information till barn inför behandling.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida