Att stöjda varandra

12 maj 2003

Författare Charlotte Essén
Titel Samtal i självhjälpsgrupp ? få kraft och stöd av andra i samma situation, 179 sidor 
Förlag Wahlström & Wistrand 2003 
Cirkapris 260 kronor
ISBN 91-46-20082-7

»En droppe droppad i livets älv, har ingen kraft att
flyta själv. Det ställs ett krav på varenda droppe: hjälp till att hålla de andra oppe!«

Med detta underbara citat av Tage Danielsson börjar boken om självhjälpsgrupper och hur vi kan hjälpa varandra att komma över olika livskriser.

Det finns många anledningar till att man kan behöva vara med i en självhjälpsgrupp, till exempel utbrändhet eller depressioner. Även akuta situationer som en nära anhörigs död, sjukdom, arbetslöshet eller skilsmässa kan innebära att man behöver stöd från sin omgivning.

Länge har det funnits stödgrupper, patientgrupper, samtalsgrupper och cirklar. Däremot är namnet självhjälpsgrupp och själva konceptet ett relativt nytt begrepp som även används internationellt.

Den mest kända självhjälpsgruppen är Anonyma alkoholister (AA) som fungerat framgångsrikt sedan femtiotalet och startades redan 1935 av en börsmäklare och en kirurg, båda med grava alkoholproblem. Nu är inte självhjälpsgrupper alltid det rätta för alla som befinner sig i en akut kris. Ibland är professionell hälso- och sjukvård det bästa eller enda alternativet. Den som deltar i en självhjälpsgrupp måste först och främst vara villig att aktivt ta tag i sitt liv och påbörja en förändring.

Boken avslutas med en imponerande samling adresser till intressegrupper, frivilligcentraler i Sverige, samt internationella hjälporganisationer. Listan över adresser utgår från den hjälpsökandes problematik vilket är ett smart och smidigt upplägg som gör det lätt att hitta rätt.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida