Att vårda svårt sjuka människor

8 januari 2001

Författare Carina Clemin 
Titel Jagad av cancer – om palliativ vård
45 sidor
Förlag CC Friskvård och utbildning 2000 
Cirkapris 165 kronor+porto 
ISBN 91-630-9400-2

Sjuksköterskan Carina Clemins man fick veta att han led av cancer hösten 1997. Knappt tre månader senare var han död. Carina Clemin, som ägnat sig yrkesmässigt åt svårt sjuka patienter i palliativ vård, berättar i boken om sina egna erfarenheter av att drabbas av förtvivlan och maktlöshet vid det svåra beskedet, och de tunga månaderna efteråt. Hon lägger in sin egen yrkeskunskap när hon talar om hur viktigt det är att som vårdpersonal vara medveten om sitt eget »känslomässiga bagage« i mötet med den svårt sjuka. Den som vårdar använder personligheten som arbetsinstrument. »Icke-professionellt är handlandet när handlingen utgår direkt från känslan utan att ta vägen genom det distanserade, granskande förståndet«, säger hon. Hon talar om behandling av alla de fysiska sjukdomssymtom som uppstår i livets slutskede; smärta, illamående, sömnlöshet, ångest och oro. Hon talar också om den stora utmaningen för dem som vårdar, att bemöta den sjukas existentiella behov.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida