Åtta timmar mindre i veckan

Åtta timmar mindre i veckan
Jani' Stjernström ser det nya lokala avtalet som ett bra steg mot bättre arbetsmiljö för medlemmarna. Foto: Helena Mirsch

Ett nytt arbetstidsavtal ?i Region Västmanland gör att de som arbetar på rotation med nätter kan få en arbetsvecka på strax över 30 timmar.

29 mars 2017

Förkortad arbetstid med bibehållen lön har under ett års tid prövats i ett pilotprojekt där cirka 15 sjuksköterskor och ett antal undersköterskor ingått. Projektet var lyckosamt, deltagarna gav det tummen upp och fysiska uppföljningar visade förbättringar bland annat vad gäller blodtryck. ??

Nu har Vårdförbundet i Väst­?manland och arbetsgivaren kommit överens om att gå betydligt längre. Den 23 mars undertecknades ett lokalt arbetstidsavtal som på samtliga punkter är bättre än det centrala avtal som Vårdförbundet slöt i december med Sveriges kommuner och landsting, SKL. ?

— Det är väldigt glädjande och positivt för våra medlemmar. Vi har fått in återhämtningstiden i avtalet och vi har även fått arbetsgivaren att diskutera schemariktlinjer. Det är a och o för att vi ska få en hållbar arbetsmiljö, säger Jani’ Stjernström, Vårdförbundets ordförande i Västmanland.

?De nya schemariktlinjerna ligger utanför avtalet, men innebär bland annat att det så långt det är möjligt ska vara elva timmars dygnsvila och att passen ska ha överlappande tider, så att det finns möjlighet till reflektion och kompetensutveckling. ?

— En viktig sak för oss är att avtalet saknar koppling till pengar. Man ska kunna göra lönekarriär och ha hälsosamma arbetstider, man ska inte behöva offra sin hälsa för att få bättre betalt. Det är viktigt att separera de två sakerna, säger Jani’ Stjernström.?

Tanken är att fler ska dela på nattarbetet. Därför utgår tids­reduktionen per arbetat pass.??

Bakgrunden till både pilotprojektet och det nya avtalet är att Västmanland haft en omfattande personalomsättning, vilket genererat mycket övertidsarbete och högre kostnader för hyrpersonal.

?De nya arbetstidsmodellerna kommer att fasas in stegvis under 2017, med start inom den akuta verksamheten. Delvis beror det på att man inte vill riva upp lagda scheman. Men den största utmaningen är att det behövs mer personal för att arbetspassen ska gå ihop.?

— Det kommer inledningsvis att bli en svår prövning för arbetsgivaren, men det är nog övergående. Jag tror att de som varit på väg bort väljer att stanna, samtidigt som fler lockas hit, säger Jani’ Stjernström.??

När det centrala avtalet om nattarbete slöts fanns inte kommunerna med. Vårdförbundet hoppades att de lokala avdelningarna skulle lyckas bättre. Men i Västmanland vill kommunerna inte skriva något avtal i nuläget.

Det här innebär arbetstidsavtalet

  • De som har rotationstjänst får fyra timmars reduktion per nattpass. Som nattpass räknas minst tre timmars arbete mellan kl 00 och 06.
    Intentionen är att personalen ska göra högst två nattpass per vecka. Då sänks veckoarbets­tiden från 38,25 till 30,25.
  • De som arbetar ständig natt får ett arbetstidsmått på 32 timmar.
  • De som förstärker nattpassen mellan kl. 00 och 02 får två timmars reduktion.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida