Avancerad omvårdnad räddar liv

Avancerad omvårdnad räddar liv
Foto: Getty images

Stor studie. Vård av avancerade specialistsjuksköterskor får patienter med lungcancer att leva längre, hantera sin sjukdom bättre och slippa onödiga sjukhusinläggningar.?

4 september 2018

Tidigare forskning har visat att patienter med cancer som får stöd av avancerade specialistsjuksköterskor blir mer tillfreds med livet och får ökad livskvalitet.?

Nu visar en ny stor brittisk studie, som gjorts vid University of Nottingham och London South Bank University, att även överlevnaden och onödiga inläggningar på sjukhus påverkas när patienterna bedöms och får vård av avancerade specialistsjuksköterskor, advanced nurse practitioners. ?

Resultaten presenterades nyligen i form av en poster på en brittisk konferens om cancersjukdomar. Studien är ännu inte publicerad i någon vetenskaplig tidskrift, men i en intervju med några av forskarna redovisas de viktigaste fynden i brittiska Nursing Times.

?I studien ingick drygt 108 000 patienter som under perioden 2007 till 2011 fick diagnosen lungcancer. Dessutom fick 200 avancerade lungspecialistsjuksköterskor svara på frågor kring sin roll. Forskarna jämförde utfallet för fyra grupper av patienter: de som fick kirurgisk behandling, strålbehandling, kemoterapi eller ingen behandling.?

Resultaten visar att:?

  • För patienter som fick strålbehandling eller cytostatika var risken för för tidig död och akuta inläggningar på sjukhus lägre om de bedömdes och vårdades av avancerade lungspecialistsjuksköterskor.?
  • För patienter med strålbehandling var risken att dö inom ett år 17 procent lägre för dem som hade fått träffa en avancerad specialistsjuksköterska jämfört med dem som inte hade fått det.?
  • För dem som fick cytostatika minskade dödligheten när sjuksköterskorna kände sig trygga att hävda sin kompetens i teamet. ?
  • För patienter som fick kirurgisk behandling var risken för akuta vårdinsatser lägre.?
  • Även för patienter som inte fick någon behandling var risken för akuta insatser lägre. De var inte heller lika benägna att söka sjukhusvård som de patienter som inte hade fått råd och stöd av en avancerad specialistsjuksköterska. ?

Avancerad specialistsjuksköterska

  • I USA, Storbritannien, Kanada och Australien är det vanligt med advanced nurse practitioners. Men även i Sverige erbjuds sedan flera år utbildningar till avancerad specialistsjuksköterska.?
  • Den akademiska nivån är högre än den vanliga specialistsjuksköterskans. En masterutbildning rekommenderas.?
  • En avancerad specialistsjuksköterska gör självständiga bedömningar, både omvårdnadsmässiga och medicinska, och ordinerar självständigt läkemedel inom specialiteten.?
  • I Storbritannien är advanced nurse practitioner en skyddad yrkestitel sedan 2016.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida