Även lokala avdelningar skänker pengar

3 januari 2005

Det är inte bara Vårdförbundet centralt som skänkt pengar till Asienkatastrofens offer. Lokala avdelningar har också gjort det.

Avdelningen i Kalmar ger två kronor per medlem till RödaKorset, cirka 6 000 kronor, och avdelningen i Uppsala har skickat 10 000 kronot till Läkare utan gränser. 

Även avdelningen i Gävleborg skänker pengar, 10 000 kronor till Radiohjälpen.  Styrelsen i Värmland har privat skickat
1 100 kronor till Röda Korset.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida