Även Umeå satsar på utländska patienter

Norrlands universitetssjukhus i Umeå har börjat erbjuda patienter hjärtkirurgi, strålbehandling och stereo­taktisk funktionell neurokirurgi. Argumenten är desamma som på andra håll: det ger möjlighet att hålla hög kompetens där patientunderlaget annars är begränsat och ger extra inkomster, pengar som kan läggas på exempelvis forskning.?

Framför allt riktar de in sig mot USA och Ryssland, men också mot Mellanöstern. Patienterna därifrån kommer att få betala vården själva, medan de som kommer från EU/EES-området i enlighet med en ny lag har rätt att få sin vård betald av hemlandet. Den nya enheten Umeå Care blir sjukhusets ansikte utåt internationellt.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida