”Även vi måste ändra vår syn”

”Även vi måste ändra vår syn”
En kulturförändring, säger Ann Johansson, om att få personalen att välja primärvården i första hand. Foto: Maria Ejd

Att få vårdpersonal att tänka om blir ännu svårare än att få befolkningen att välja vårdcentralen framför sjukhuset, tror Vårdförbundets vice ordförande.

6 september 2017

— Vi har inte råd med den sjukhustunga vården längre. När nya metoder gör att mer kan skötas polikliniskt har vi heller inte behov av den. Mycket mer vård kan utföras både inom primärvården och i hemmen. Men det kräver ett omtag, säger Vårdförbundets vice ordförande, Ann Johansson.?

Hon beskriver Vårdförbundets medlemsgrupper som självständiga och starka inom primärvården. Det finns en grundläggande struktur med mödravårdscentraler, barnavårdscentraler och distriktssköterskemottagningar som länge har varit en stark bas inom sjukvården.

??Men dagens primärvård har stora brister. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys konstaterar till exempel i en rapport att tillgängligheten är dålig och att det finns brister när det gäller kontinuitet, kompetens och jämlik vård. Ann Johansson håller med om en del av kritiken.?

— Vi behöver vända perspektivet. Om det krävs en kulturförändring att få befolkningen att vända sig till primärvården i första hand krävs det ännu mer för att ändra på personalen. Det handlar om att bygga upp en ny syn på vården där primärvården inte ses som en förlängd arm till akutsjukvården — utan snarare tvärtom, säger hon.??

Ann Johansson ser distriktssköterskorna som kulturbärare när det gäller att arbeta bland befolkningen. Det är den enda specialistsjuksköterska som är utbildad i folkhälsa – som är van att se hela människan och inte en diagnos. För henne är det självklart att se de självständiga specialisterna inom primärvården som en bas i hälso- och sjukvården. För att få befolkningen att inse detsamma krävs politisk styrning.

?— Politikerna måste styra den här utvecklingen genom tydliga beslut och med pengar. Om primärvården ska vara mer tillgänglig måste resurser föras över från slutenvården. Det behövs fler distriktssköterskor och fler distriktsläkare och hälsoarbetet måste utvecklas.??

För att styra hälso- och sjukvårdspersonalens intresse mot primärvård och hemsjukvård tycker Ann Johansson att man borde börja med utbildningarna, som hon anser är alltför inriktade mot sjukhusvård.

?— Dessutom säger många, jag också, att det krävs erfarenhet av akutsjukvård innan man börjar arbeta inom primärvård. Men varför då? Om vi ska få till en förändring behöver vi se primärvården som en likvärdig kunskapskälla och styra mot det.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida