Avfärdar allmän prostatascreening

2 juni 2006

Socialstyrelsen anser att det fortfarande finns för lite vetenskapliga data för att uttala sig om nyttan av allmän så kallad PSA-screening för tidig upptäckt av prostatacancer. Likadant är det med screening för tjocktarms- och ändtarmscancer.

Socialstyrelsen har för första gången tagit fram nationella riktlinjer för diagnostik, vård och behandling vid bröst- kolorektal- och prostatacancer. Riktlinjerna är preliminära men väntas bli klara i december.

www.socialstyrelsen.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida