Avhandling om kvinnomisshandel

7 februari 2000

Lena Widding Hedin, folkhälsovetare och sociolog disputerade i våras på Göteborgs universitet, medicinska fakulteten. I sin avhandling Woman abuse during pregnancy: A prevalence study of psychological and physical abuse among Swedish women tar hon upp förekomsten av misshandel under kvinnans graviditet.
    
En riskgrupp som är överrepresenterad är gravida kvinnor under 25 år med låg inkomst. 60 till 70 procent av de misshandlade kvinnorna har vuxit upp i familjer där våld förekommer. I undersökningen ingår 207 svenskfödda, gravida kvinnor. 27 procent av dessa uppger att de utsatts för någon form av fysiskt våld i relationen. Cirka 18 procent säger att de blivit slagna under graviditeten. Av dem hade 11 procent utsatts för knuffar, 4,4 procent för grövre våld och 3,3 procent för sexuellt våld.
    
1997 kom Lena Widding Hedin ut med en bok om hur man bemöter misshandlade kvinnor i vården: Det kan hända
vilken kvinna som helst: en handbok om bemötandet av kvinnor som utsatts för misshandel och sexuella övergrepp.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida