Avskedas för att de lämnat arbetsplatsen

Landstinget i Stockholm har avskedat fem sjuksköterskor på den barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Stockholm för »otillbörlig vistelse i lokal«. Vårdförbundet protesterar genom att ogiltigförklara avskedandet av fyra av sjuksköterskorna.

4 augusti 2006

I maj stängdes fem sjuksköterskor och sju skötare av sedan det blivit känt att de under arbetstid på natten lämnat arbetsplatsen och vistats i ett patientrum i nära anslutning till kliniken. Alla tolv varslades sedan om avsked.

Varslen för de fem sjuksköterskorna, varav fyra är medlemmar i Vårdförbundet, ledde sedan till ett formellt avsked. Däremot återtogs varslen för de sju skötarna, eftersom de enligt arbetsgivaren har mindre ansvar än sjuksköterskorna.

Ulla Althin, Vårdförbundets ordförande i Stockholm, anser att beslutet om att avskeda de fyra medlemmarna är orimligt.

? De har använt rummet för att vila och läsa eftersom de inte har något eget personalrum och patientsäkerheten har inte äventyrats. Dessutom har man gjort så här länge och ledningen har varit väl medveten om det, säger hon.

Vårdförbundet har ogiltigförklarat avskedandena och har begärt en tvisteförhandling.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida