Avtal 95

10 januari 2000

Det avtal som slöts den 4 januari 1996 och gäller perioden
1 april 1995 till 31 mars 2000 innehåller i korthet följande:

*En allmän lönepott på lägst drygt 13 procents löneökning under avtalsperioden, varav 1,9 procent vardera 1998 och 1999.

*En särskild kvinnopott på sammanlagt cirka 2,5 procent
(männens löner räknades inte in i underlaget).

*En speciell pott på en halv procent vardera 1998 och 1999.

*Ett så kallat verksamhetsutrymme på en halv procent 1997
och 1999. Verksamhetsutrymmet var avsett för alla anställda
i kommuner och landsting (alltså även till exempel läkare
och undersköterskor) men Vårdförbundets medlemmar har
i praktiken fått en större andel av verksamhetsutrymmet än
sin andel av de anställda.

*Alla förhandlingar har ägt rum lokalt. I avtalet fanns inget
generellt påslag.

Hur mycket lönerna ökat under avtalsperioden går ännu inte att
beräkna exakt, då förhandlingarna inte är avslutade i alla landsting. Men den genomsnittliga löneökningen för sjuksköterskor torde ligga på omkring 25 procent under avtalsperioden.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida