Avtal gäller bara företagshälsovården

4 augusti 2006

Det blev ett fel på sidan 13 i nummer 6 av Vårdfacket, om ett nytt avtal med Vårdföretagarna. Avtalet gäller enbart företagshälsovården. Det har ingen procentsats, men en partsgemensam avstämning ska göras varje år för att se att lönebildningen fungerar på ett bra sätt.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida