Avtal klara

7 juni 2004

Vårdförbundets avtal för anställda inom Samhall och KFS Branschen Vård och Omsorg (kommunala bolag) är klara. Båda gäller fram till mars 2007 och bygger på lokal lönebildning och lönesättande samtal mellan medarbetare och chef.

I avtalet med Samhall ska parterna göra en analys av företagets lönestruktur och kriterier, framtidsförutsättningar, medarbetarnas utveckling och uppnådda resultat. Kommer man inte överens i den lokala förhandlingen finns en överenskommelse om att lönehöjningen är 2,0 procent för i år och 1,8 procent för 2005 respektive 2006.

I avtalet med KFS finns ett lägstutrymme på 1,8 procent
i år. För 2005 och 2006 finns inget utrymme definierat.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida