lön & avtal 2019

Avtal klart mellan Vårdförbundet och SKL

Avtal klart mellan Vårdförbundet och SKL
Under en presskonferens på torsdagskvällen presenterades avtalet av Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro tillsammans med Joakim Larsson och Ulf Olsson, ordförande och vice ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation. Foto: Michelle Wahrolén.

Vårdförbundet har i dag slutit ett nytt treårigt centralt avtal med SKL och Sobona för drygt 90 000 barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor inom regioner, kommuner och kommunala bolag. Först efter flera veckors medling kunde parterna enas — 10 000 kronorsfrågan var den svåraste knäckfrågan säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.

Avtalet är fortsatt sifferlöst, men parterna är överens om att erfarna och särskilt yrkesskickliga ska prioriteras lönemässigt under avtalsperioden. Det ska säkerställas genom ett tydligt uppdrag till lokala arbetsgivare. Målet är att nå 10 000 kronor mer för särskilt yrkesskickliga under avtalsperioden, enligt Vårdförbundet.

– Det här ska göras lokalt, sade Sineva Ribeiro, ordförande för Vårdförbundet, på den presskonferens som parterna hastigt hade sammankallat under torsdagskvällen.

Retroaktivt från 1 april

Eftersom medlingen dragit ut på tiden har årets lönesamtal försenats, men de nya lönerna ska betalas ut retroaktivt från 1 april när de blir klara.

– Vi har lyckats få in tydliga skrivningar om att särskilt yrkesskickliga, som halkat efter så länge, nu ska prioriteras i den lokala lönebildningen och vi kommer att följa utvecklingen noga. Det här är inte en slutpunkt. Det är en startpunkt. Och den börjar redan i årets löneöversyn, säger Vårdförbundets förhandlingschef Annelie Söderberg.

Även SKL:s och Sobonas förhandlare förklarade sig nöjda med det avtal som parterna nu har kommit överens om.

? Vi är överens med Vårdförbundet om ett treårigt avtal som möter vårdens behov och utmaningar. Avtalet prioriterar särskilt yrkesskickliga medarbetare, vilket förbättrar möjligheterna till ökad lönespridning och fortsatt god löneutveckling i vården, säger Joakim Larsson, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation.

Sänkt nattarbetstid och karriärmodeller

En annan viktig fråga har varit nattarbetstiderna för dem som arbetar i kommunerna. Enligt det nya avtalet kommer de att få samma veckoarbetstid som anställda inom regionerna, det vill säga 34 timmar och 20 minuter för dem som arbetar ständig natt, en sänkning med 2 timmar per vecka. Detta ska gälla från den 1 april 2020.

Avtalet innehåller också skrivningar om att införa flera partgemensamma arbeten bland annat karriärmodeller, löneöversynprocesser och ökad lönespridning. Samtliga regioner och ett urval av de största kommunerna ska senast i december 2022 ha utvecklat och börjat införa karriärmodeller.

– Det känns bra, säger Annelie Söderberg.  Det ger oss förutsättningar att nå dit vi vill. Vi kommer regelbundet göra avstämningar och de partgemensamma arbetena som sätts igång gör att vi kan stärka arbetet med löneöversyn.

Vad händer nu?

– Nu får lokala parter sätta igång med löneöversyn. Vårdförbundet centralt är med och stöttar.

 

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida