Avtal om mer övertid

Vårdförbundet i Västra Götaland har gått med på utökad övertid upp till 300 timmar per år. Förutsättningen är dock att varje medlem och närmaste chef först kommer överens om ersättningen.

Vårdförbundet och Västra Götalandsregionen slöt i slutet av november ett avtal som innebär att förbundets medlemmar kan arbeta upp till 300 timmar övertid per år, det vill säga mer än de 200 timmar som lagen tillåter utan dispens från den fackliga organisationen. 

Kravet är dock att den närmaste chefen måste komma överens om ersättningen med den anställde innan det kan bli tal om övertid utöver de 200 timmarna. Dessutom sägs i avtalet att: »Närmaste chef  bör även tillse sitt arbetsmiljöansvar och vara restriktiv i sitt uttag av övertidstimmar.«

Det här är en konsekvens av den besvärliga arbetssituationen för de anställda i Västra Götalandsregionen och att arbetsgivaren ända sedan regionen bildades för ett par år sedan gång efter gång begärt att få ta ut mer övertid än 200 timmar. Avtalet har samma innehåll som det förslag Vårdförbundet förde fram för ett år sedan. Reaktionen då från arbetsgivarhåll var blandad.

Avtalet gäller dock inte hela Västra Götalandsregionen utan enbart Kungälvs sjukhus, NU-sjukvården i Uddevalla och Trollhättan, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Skaraborgs sjukhus och Södra Älvsborgs sjukhus.

– Vi är nöjda med att arbetsgivaren sagt ja till vårt förslag, men tycker det är synd att det inte också gäller för primärvården. Avtalet är dock ett bra steg på vägen, säger Jan Landén, ombudsman för Vårdförbundet i Västra Götaland. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida