Avtal reglerar förhållandet till läkemedelsföretagen

Nu gäller snart strängare regler för läkemedelsföretagens relationer till läkare och sjukhus. Det är följden av debatten om företagens ?guldkantade? avtal och utbildningsaktiviteter med framför allt läkare. Vårdförbundet i Stockholm har varit med och förhandlat om villkoren i landstinget.

11 juni 2004

Parallellt med att Läkemedelsindustriföreningen och Landstingsförbundet förhandlat om villkoren på nationell nivå, har parterna i Stockholm under ledning av landstinget diskuterat villkoren för läkemedelsindustrins aktiviteter i länet. I diskussionen har även Karolinska institutet (KI) samt Läkarförbundet och Vårdförbundet i Stockholm deltagit.

I det avtal som nu är färdigt för undertecknande slås det bland annat fast att:

? vårdpersonalens utbildningsbehov ska planeras av arbetsgivaren

? det är verksamhetschefen som ska besluta om, när och under vilka villkor vårdanställda ska delta i kongresser och liknande som arrangeras av ett läkemedelsföretag

? minst halva kostnaden ska betalas av landstinget och KI

? den lokala chefen ska avgöra om och i vilken utsträckning personalen ska medverka som experter i läkemedelsindustrins olika arrangemang.

Också på andra sätt regleras förhållandet mellan läkemedelsföretagen och de anställda i landstinget och på KI.

”Blir ordning och reda”

Ingrid Frisk är ordförande i Vårdförbundets avdelning i Stockholm och har deltagit i diskussionerna om det nya avtalet.

? Vi tycker att det är bra att det blir ordning och reda på det här området. Om befolkningen tror att vi utför behandlingar utifrån osunda bindningar till olika läkemedelsföretag, är det förstås inte bra för förtroendet.

Initiativet hos vården

Avtalet innebär inte att samröret mellan industrin och vården ska upphöra. Däremot slås det nu tydligt fast att det är vården som ska ta initiativ till det samarbete som trots allt kommer att finnas framöver.

Bland Vårdförbundets medlemmar är det framför allt distriktssköterskor och barnmorskor som berörs av det nya avtalet. Men Ingrid Frisk hoppas att avtalet ska bli normgivande också på andra områden.

? Vi har ju till exempel den medicintekniska industrin. Och där är betydligt fler medlemmar i Vårdförbundet berörda, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida