Avtal utan slutdatum

10 januari 2005

Det gäller från och med den 1 april och tills vidare. Avtalet kan sägas upp årligen om det sker senast den sista oktober.

Lönen sätts i dialog mellan chef och medarbetare. Om annan lokal överenskommelse om löneöversynen finns kan den användas eller utvecklas.

Målet är att de nya lönerna ska vara klara den 1 april.

Lönepolitiken ska visa arbetsgivarens värderingar. Vad den innebär för verksamheten ska diskuteras på varje arbetsplats.

Lönekriterierna ska vara tydliga och visa hur arbetsinsatserna värderas. De ska utgå från verksamhetens uppdrag och mål.

Det garanterade utfallet är 2 procent.

Eventuella problem ska lösas i samverkan så fort de uppstår. De ska inte samlas ihop till en ny förhandling senare.

Den inledande lokala överläggningen mellan Vårdförbundet och arbetsgivaren och dialogen mellan chef och medarbetare ska utvecklas. Avstämningen efteråt är viktig och analysen ska göras gemensamt.

Lönestrukturen ska stimulera till kompetensutveckling. Sjuk- och föräldralediga ska uppmärksammas speciellt.

Avtalet är en principöverenskommelse. Den ersätts av en huvudöverenskommelse när övriga förhandlingar (de förs under fredsplikt) är klara, bland annat om de allmänna bestämmelserna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida