Avtalet. Förlängs för att få fokus
på arbetstider

Vårdförbundet säger inte upp löneavtalet med arbetsgivarorganisationen SKL. I stället fokuserar förbundet på att få upp ersättningarna för obekväm arbetstid.

7 november 2012

Ersättningar Vårdförbundet och Sveriges kommuner och landsting, SKL, har inlett ett partsgemensamt arbete med att se över ersättningarna i det centrala arbetstidsavtalet. Det ska vara klart om ett år.?

— Ser vi inget bra resultat av det kommer vi att göra klart för arbetsgivarna att vi inte ställer upp på långa avtal, säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro. ??

Förhoppningen är att ersättningarna för nattarbete, jour och beredskap ska anpassas efter de krav som dagens sjukvård ställer. Att arbeta dygnets alla timmar måste värderas rätt, understryker hon.?

— Det avtal som reglerar arbetets förläggning och ersättningarna är otroligt omodernt och gör det omöjligt för schemaläggande chefer att använda kunskapen när den bäst behövs. Nu krävs en ny syn på vår kunskap och en rätt värdering av den, annars orkar inte våra medlemsgrupper ett helt arbetsliv, säger Sineva Ribeiro?

Arbetstiderna är numera den högst prioriterade frågan bland medlemmarna.?

— Vid de senaste tre kongresserna har de flesta motionerna handlat om arbetstider och vid alla medlemsmöten är det vikten av att orka ett helt arbetsliv som oftast diskuteras. Våra medlemmar har blivit mer medvetna om vad goda arbetsvillkor betyder, säger Sineva Ribeiro.

Ordföranden för SKL:s förhandlingsdelegation, Ingela Gardner Sundström, är nöjd med det förlängda avtalet.?

— Nu får vi utrymme att jobba med arbetstidsfrågorna mer koncentrerat, säger hon.?

Avtalet från 2011 förlängs nu till 2015.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida