Avtalet sades inte upp

3 november 2006

Vi vet att det finns ett stort missnöje med löneökningstakten och att det går för långsamt för arbetsgivarna att genomföra avtalets intentioner. Men förbundsstyrelsen har ändå valt att inte säga upp avtalet, säger Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund.

– Att vi inte säger upp avtalet beror på att vi vet att det tar tid att tänka om, och vi vill inte avbryta de processer som pågår lokalt.

Hon framhåller också att det är en fördel att avtalet kan sägas upp varje år. Det ställer krav på parterna att vara aktiva.

– Det finns enskilda arbetsplatser där det fungerar bra. Men eftersom det är alldeles för många där det inte fungerar så som avtalet säger, måste arbetsgivarna sätta fart på processen lokalt och se till att lönerna ökar mer. Två procent är en garanterad nivå, inte ett tak! säger Anna-Karin Eklund.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida